Hoe kom je in aanmerking voor een robot

1. Wie kan een AV1 robot lenen?

  1. Kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 - 18 jaar die door langdurige ziekte en/of handicap langer afwezig zijn van school en andere sociale activiteiten.
  2. De leeftijdsgroep van 8-12 jaar heeft prioriteit als het aantal aanvragers groter is dan het aantal te verdelen robots. Daarnaast krijgen aanvragers die vooraf de samenwerking met de school hebben verduidelijkt voorrang.

2. Uitleenperiode

De maximale uitleentermijn is 4 maanden. De gewenste leentermijn wordt gedefinieerd in het aanvraagformulier. De uitleentermijn kan niet verder gaan dan juli 2020.

3. Toewijzing en levering

Alle aanvragers ontvangen schriftelijk per email antwoord op de aanvraag. Stichting Kind en Ziekenhuis behandelt de aanvragen en bepaalt wie in aanmerking komt voor een robot. Indien je in aanmerking komt voor het lenen van een AV1 robot zal Stichting Kind en Ziekenhuis je hiervan op de hoogte stellen en een bruikleenovereenkomst sturen. Na ondertekening van de bruikleenovereenkomst verzendt Stichting Kind en Ziekenhuis de robot naar het huisadres aangetekend en verzekerd per pakketpost. Als er meer aanvragen zijn dan robots, beheert Stichting Kind en Ziekenhuis een wachtlijst en informeert de aanvrager wanneer er een robot beschikbaar komt. 

4. Gebruik

Voor informatie over het gebruik en andere vragen, ga naar support.noisolation.com of bekijk de veel gestelde vragen. Alle communicatie en assistentie met betrekking tot het gebruik en de bediening van de robot vindt plaats tussen de gebruiker en No Isolation. Indien de robot defecten vertoont gedurende de bruikleenperiode kunnen de ouders contact opnemen met de klantenservice van No Isolation. Dit kan via chat in de AV1 app, via e-mail: of telefoon: 020-244 0009 tijdens werkdagen van 08.00u - 17.00u. Alle vragen worden binnen 24 uur beantwoord. Stichting Kind en Ziekenhuis is het eerste aanspreekpunt voor de ouders omtrent het uitlenen van de robots, de wachtlijst en het terugsturen van geleende robots. Technische defecten en/of ongevallen die om reparatie of vervanging van de robot vragen worden door No Isolation gedekt. Reparatie en vervanging door ongeval vallen binnen de garantie. Verlies valt niet binnen de garantie van No Isolation.

5. Onderzoek en communicatie

Stichting Kind en Ziekenhuis, de Vodafone Foundation en No Isolation willen samen met een universiteit/ziekenhuis onderzoek doen naar de effecten van de robots op het sociale leven van langdurige zieke kinderen en hun omgeving (familie, vrienden, school). In de bruikleenovereenkomst kunt u aangeven of u bereid bent om hieraan mee te werken.

Stichting Kind en Ziekenhuis, de Vodafone Foundation en No Isolation willen graag aan een groter publiek (via media) laten zien wat het effect van de robot is op het sociale leven van een langdurig ziek kind en zijn/haar omgeving (familie, vrienden, school). In de bruikleenovereenkomst kunt u aangeven of u, uw kind en eventueel uw omgeving bereid is om hieraan mee te werken. 

6. Als de uitleenperiode is verstreken

De robot dient na afloop van de uitleentermijn te worden teruggestuurd naar Stichting Kind en Ziekenhuis. Stichting Kind en Ziekenhuis zorgt voor het retourformulier, inclusief verzendkosten.

Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen